JML-diving

Menu
MENU

Ponuka

JML Funeris sa špecializuje pri vytváraní celého investičného procesu týkajúceho sa budovy krematória od začiatku až po jej sprevádzkovanie . V závislosti od potrieb investora, existuje veľa modelov spolupráce s našou firmou. Kompetencie naších pracovníkov a partnerov nám umožňujú vykonávať komplexnú ponuku, zahŕňajúcu všetky možné  oblasti.

Vykonávame:

– Služby obchodného poradenstva – v tom:

 • biznis plán celej investície,
 • trhové analýzy v rozsahu novej investície,
 • stratégiu a marketing,
 • organizačná štruktúra a vnútorné procedúry krematória,

– Financovanie investície – v tom:

 • Pomoc pri získaní vonkajšieho dofinancovania  z prostriedkov EÚ, miestnych a životného prostredia;
 • Pomoc pri získaní leasingu;

– Projektovanie alebo pomoc pri projektovaní – v tom:

 • Poradenstvo pri projektovaní domov smútku a krematória;
 • Stavebné a technologické projekty;
 • Úkony v oblasti vplyvu na životné prostredie a hlučnosti

– Získavanie povolení na stavbu alebo zmenu povolenia – v tom:

 • Získavanie územného plánu, povolenie na výstavbu alebo zmena spôsobu využitia budovy – pri celej investícii alebo len jej časti napr. plynovej inštalácie
 • Dopasovanie už existujúceho projektu v súvislosti  so získaním povoenia na výstavbu s nami dopasovanými ponúkanými zariadeniami

– Vykonanie komplektnej kremačnej linky – skladajúcej sa z peci, komína, distribúcii vzduchu, vozíka na vkladanie rakvy a zariadenia na mletie popoľa.

– Vypracovanie  žiadosti na emisné povolenie ako aj získanie takéhoto povolenia – obligátne pri každej novej peci;

– Sprevádzkovanie linky

– Školenie pracovníkov

– Prehliadky a servis

– Technická asistencia