JML-diving

Menu
MENU

Archívne kremačné pece

Linia Duval-2

Pece modelu Duval – sú to dvojkomorové pece s najvyšším pracovným výkonom. Doporučujú sa krematóriám, ktoré robia veľa spopoľňovaní denne alebo pracujúcich non-stop. Prvé pece Duval boli vyrobené už pred 20. rokmi. Počas rokov, pece evoluovali a boli podrobené celkovej modernizácii konštrukcie a podsystémov, vzhľadom na potreby zákazníka ako aj technického vývoju.

 

 

 

 

 

Linia X-5/2

Pece X-5/2 boli projektované na rýchlu a efektívnu kremáciu. Za týmto účelom boli vyrobené zo špeciálneho ohňovzdorného materiálu, ktorý umožňuje rýchle zohriatie pece. Tieto pece majú tri komory a tri horáky. Okrem kremačnej a dopaľovacej je tu aj komora zohrievania. Použitím tretej komory značne vplýva na trvanlivosť zariadenia, predlžuje dobu prevádzkovania bez vykonania generálnej opravy.

 

 

 

 

 

Linia Merkur

Sú to pece určené na menší počet kremácií ako v modeloch Duval a X-5/2.

Pece Merkur sú najodolnejšie spomedzi na trhu ponúkaných pecí. Pri plánovanom zaťažení, prakticky počas celej doby prevádzkovania peci, nie je potrebná generálna oprava – okrem pravidelného servisu.

 

 

Systémy vkladania rakví

Investori často veľa času nevenujú otázke obsluhy pece a konkrétne  systému vkladania rakví. Od toho závisí napr. druh používaných rakiev, počet pracovníkov obsluhy.

Hlavné systémy vkladania rakví majú tieto základné vlastnosti:

  • Umožňujú rýchle vkladanie – niekoľko desiatok sekúnd
  • Umožňujú vkladanie tiel veľkej hmotnosti (do 350 kg)
  • Pracujú s rôznymi druhmi rakví (kartónové, drevené,ratanové) ako aj spopoľňovania celtové – v závislosti od systému
  • Môžu pracovať spôsobom poloautomatickým alebo automatickým za pomoci elektromotorov (pohyb horizontálny a vertikálny)
  • Umožňujú obsluhu 1-2 osobami

 

 

Zariadenie na prípravu popoľa

Po každej kremácii zostanú pozostatky, ktoré musia byť ďalej spracované. Po kremačnom cykle nasleduje  proces chladenia pozostatkov a následné rozdrobenie (mletie). Je nutné pripomenúť, že chladenie mimo pece musí byť zabezpečené odpovednou ventiláciou. Chladenie pozostatkov na špeciálnom stole, pri použití väčšieho množstva technických urien alebo táciek sa može urýchliť tak, že budú vložené do vody alebo chladené vzduchom.