JML-diving

Menu
MENU

Produkty

Kremačné pece

Prezrite si našu webstránku, oboznámte sa s našou ponukou kremačných peci Funeris ZERO, v tom aj zariadení na vkladanie rakiev do pece a mlynčekov na mletie popola

Dodatočné systémy

Kompletná kremačná linka sa skladá z peci, komína, palivového systému, systém ventilátorov, distribúcia vzduchu, vozík na vkladanie rakvy a zariadenia na prípravu popoľa – nie sú potrebné žiadne dodatočné zariadenia, aby mohla prebehnúť správna kremácia.

Servis

Kremačné linky, tak ako aj iné technické zariadenia, potrebujú pravidelné prehliadky a servis. JML Funeris ako jediný vykonávateľ kremačných liniek v Poľsku disponuje lokálnym servisom v Poľsku. Kvalifikovaný servis JML Funeris vykonáva inštalačné práce ako aj pravidelné prehliadky, prípadne eventuálne opravy. Servis je 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.