JML-diving

Menu
MENU

Ekologické povolenia

Kremačné pece, rovnako ako všetky ostatné zariadenia, ktoré nie sú nízkokapacitnými kotlami, podliehajú povinnosti získať povolenie na emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia. Je to povinný postup, okrem toho po jeho pozitívnom prechode je investor povinný vykonať kontrolné testy v oblasti emisií akreditovaným laboratóriom. Pri súčasnom stave znečistenia ovzdušia (časté smogové upozornenia) v mnohých mestách, okrem emisného povolenia, by sa mal vykonať kompenzačný postup, t.j.znížiť súčasné emisie skôr, ako spustíme do prevádzky novú inštaláciu.

Naša spoločnosť úspešne vykonáva takéto procedury, a to aj v mestách s veľmi vysokým znečistením ovzdušia alebo v kúpeľoch.

Prevádzka pece bez povolenia môže mať za následok vysoké peňažné pokuty a príkaz na zatvorenie zariadenia.