JML-diving

Menu
MENU

Správy

Automatizácia vozíkov na zavedenie rakvy bola úspešná

1.02.2019

Ako sme už informovali, naša spoločnosť vyhrala výberové konanie na modernizáciu vozíkov na zavádzanie rakví dodávaných s TABO pecami na severnom cintoríne vo Varšave. Projekt bol úspešne dokončený.

Je to prvá taká realizácia v Poľsku a v Európe. Automatické vozíky, ktoré sú ponúkané štandartne s pecami Funeris ZERO, je to v prípade pecí TABO priekopnícka realizácia. Vďaka autorskému projektu modernizácie realizovanej konštrukčnou kanceláriou JML FUNERIS sp.z o.o. je riadenie a presun vozíka možný v 3 režimoch: plne automatický – ovládanie na vozíku alebo na stene, poloautomatický – kde obsluha čiastočne vydáva riadiace príkazy a ručný režim – núdzové situácie. Celý systém je založený na moderných riadiacich jednotkách Siemens PLC. Systém vozíkov bude napájaný záložným  zdrojomUPS, ktorý zabezpečí kontinuitu procesu.

Do projektu boli zapojení naši zamestnanci z konštrukčnej kancelárie, automatizácie a servisný inžinieri.

Dôležité je, že po modernizácii vozíky umožňujú zavedenie akejkoľvek rakvy – systém vám umožňuje naprogramovať napríklad drevenú, lepenkovú alebo prútenú truhlu – 3 rôzne programy. Minimalizácia času zavádzania a času otvorenia dverí a oddelenia obsluhy od bezprostrednej blízkosti pece umožňuje výrazne zvýšiť pracovnú bezpečnosť.

Plná automatizácia navyše minimalizuje počet zamestnancov potrebných na prevádzku pece. Teraz môže dokonca jedna osoba, pôsobiaca ako obsluha pece, zavádzať rakvu v automatickom režime.

Pri príležitosti modernizácie sa obnovil vonkajší vzhľad vozíkov, ktoré sú vybavené krytom z nehrdzavejúcej ocele. To v kombinácii so skutočnosťou, že počas pozorovania rodiny zavádzania rakvy do pece, môže obsluha stáť mimo pozorovacieho poľa, dodáva eleganciu zavádzania rakvy pri zachovaní najvyšších etických noriem.

Nasledujúce video predstavuje zavádzanie rakvy v automatickom režime:

ZCK-Warszawa-Cmentarz-Polnocnykremacje-w-Warszawiewozek-do-trumnydetal-wozka-do-wprowadzaniawozki-TABO-po-modernizacji