JML-diving

Menu
MENU

Správy

Nový projekt JML Funeris v Chrzanowe (Poľsko)

8.08.2018

S potešením oznamujeme, že v dôsledku vysúťaženia ponúk podpísal obecný úrad v Chrzanowe zmluvu so spoločnosťou JML Funeris na projekt pohrebníctva a získanie stavebného povolenia a autorského dohľadu počas jeho výstavby.

Je to už 20. projekt z oblasti pohrebníctva so stavebným povolením, ktoré realizuje spoločnosť JML Funeris, čo posilňuje postavenie spoločnosti ako lídra v projektovaní pohrebných domov v strednej a východnej Európe.

Nové pohrebníctvo sa bude nachádzať na ul. Elii Marchettiego pri obecnom cintoríne v Chrzanowe. Zariadenie bude okrem iného bude obsahovať hlavnú miestnosť na usporiadanie pohrebných obradov, pomocné miestnosti na skladovanie mŕtvol a technické a ekonomické zariadenia. Budova má nadväzovať na administratívnu budovu, ktorá je už na cintoríne navrhnutá.