JML-diving

Menu
MENU

Správy

Dodávka druhej pece Funeris ZERO

3.04.2018

S potešením Vám oznamujeme, že firma JML Funeris získala druhu objednávku na pec Funeris ZERO. Tentokrát zákazníkom je firma KLEPSYDRA z mesta Lodž. Je to už tretia pec, ktorú dodávame pre túto spoločnosť. Predtým dve pece boli namontované a sú v prevádzke v krematórium v Krakove.

Tak ako všetky dodávané kremačné linky Funeris ZERO, aj táto bude vybavená automatickým vozíkom na vkladanie rakiev do pece a bezprachovým kremulátorom. Zariadenie bude riadené automatickým riadiacim programom s pokročilými a inovačnými algoritmami na riadenie procesu spopolňovania, čo spolu s použitým najkvalitnejším žiaruvzdorným materiálom zaručuje bezporuchovú prevádzku pri nízkych prevádzkových nákladoch.

Kremačná pec Funeris ZERO bude dodaná koncom apríla 2018.