JML-diving

Menu
MENU

Správy

Vzniká krematórium v Sandomierzu

21.02.2018

Prebiehajú prace spojené s dodávkou kremačnej linky do nového krematória v meste Sandomierz. Investorom je Centrum Pogrzebowe Aleksander Stąpór – najväčší pohrebný ústav v sandomierskom okrese, ktorý poskytuje služby najvyššej kvality už skoro 25 rokov. Firma Centrum Pogrzebowe Aleksander Stąpór ponúka komplexné pohrebné a kamenárske služby.

JML FUNERIS vyhotovil projekt pre stavebné povolenie a získal stavebné povolenie pre výstavbu nového pohrebného ústavu a zodpovedá za získanie všetkých environmentálnych povolení. Objekt, ktorý sme naprojektovali, je už postavený a plní funkciu pohrebného ústavu. Vďaka lokalite priamo pri cintoríne je vhodným miestom na vykonávanie pohrebných obradov.

V novopostavenom Pohrebnom ústave bude namontovaná nová kremačná pec Funeris ZERO, vybavená automatickým vozíkom na vkladanie rakvy, pokročilým systémom riadenia a bezprachovým kremulátorom.

Je to prvá kremačná pec vyrobená v Poľsku, založená na modernej technológie riadenia a najkvalitnejších keramických materiáloch, zaručujúca krátku dobu zohriatia a dlhoročnú, bezporuchovú prevádzku, bez potreby vykonávania opráv. JML FUNERIS všetkým svojim objektom ponúka bezplatný servis, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Uvedomujúc si, ak dôležité pre pohrebné ústavy je správne fungovanie kremačnej peci náš servis, za účelom zabezpečenia obsluhy rodín zosnulých, zaručuje opravu v priebehu 24 alebo 48 hodín (v závislosti od času príchodu).

Funeris ZERO je najinovačnejšia kremačná pec na trhu. Pohrebný ústav firmy Centrum Pogrzebowe Aleksander Stąpór bude 19 objektom v Poľsku, vybaveným kremačnou technológiou dodanou našou spoločnosťou. Súčasne je to 9 objekt krematórium, pre ktorý naša spoločnosť vyhotovila projekt a získala stavebné povolenie, čo nás robí najskúsenejším projektantom pohrebných ústavov s krematóriami v stredovýchodnej Európe.

Krematorium_Sandomierz