JML-diving

Menu
MENU

Správy

Počet spopolnení v Severnej Amerike

8.02.2018

Americké Združenie CANA (Cremation Association of North America) zverejnilo údaje o raste počtu spopolnení v Spojených štátoch amerických a Kanade za predchádzajúcich 15 rokov.

Súčasne v Spojených štátoch amerických priemerne 50,1% pohrebov sú kremácie. Kremácia je najpopulárnejšia v severných štátoch: Washington (77,1%), Nevada (76%) i Oregon (74,3%). Najmenej populárna je kremácia v štátoch: Mississippi (20,9%), Alabama (24,7%) a Kentucky (25,7%).

V Kanade priemerne 70,2% pohrebov sú kremácie.

Odhaduje sa, že v roku 2020 počet spopolnení v Spojených štátoch amerických bude predstavovať 56,3% a v Kanade 79,8% pohrebov.

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.cremationassociation.org/page/industrystatistics