JML-diving

Menu
MENU

Správy

Tretie krematórium v meste Koszalin už je v prevádzke

18.01.2018

Dňa 13 januára 2018 bolo oficiálne otvorené krematórium v meste Koszalin, ktoré prevádzkuje podnik verejno-prospešných služieb na území mestského cintorína na ul. Gnieźnieńskiej. Je to už tretie krematórium v Koszaline – meste, v ktorom býva cca 100 tis. obyvateľov. To nasvedčuje tomu, že kremačná linka sa pomaly stáva štandardným vybavením pohrebných ústavov. Je vidieť, že počet kremácií v meste stále raste.

Všetky 3 existujúce a fungujúce krematória v Koszaline sú vybavené kremačnými pecami dodanými spoločnosťou JML Funeris.

Najnovšie krematórium je vybavené pecou s najväčšou v Poľsku spaľovacou komorou. Ďalšou novinkou je vozík na vkladanie rakiev do pece, ktorý je úplne automatický.

Okrem toho je to prvá pec na poľskom trhu s novým softvérom Funeris ZERO, ktorý vďaka použitiu inej riadiacej logiky, dovoľuje automatickým spôsobom skrátiť kremáciu, v závislosti od priebehu procesu spaľovania.

Správa s oficiálneho otvorenia:

Správa v novinách – Głos Koszaliński

Film na Youtube: