JML-diving

Menu
MENU

Správy

Internetový vyhľadávač miest určených na pochovanie/rozptýlenie popola v USA

13.01.2018

urna_z_prochamiVyše 50% pohrebov v USA sú kremácie. Legislatíva dovoľuje pochovať urnu v kolumbárium, do hrobu alebo rozptýliť na lúke alebo v pamätnom parku.

Vzhľadom na rastúci záujem o kremáciu a rozptýlenie popola, vznikol webový portál, ktorý hľadá miesta na území USA, kde je možné pochovať / rozptýliť popol. Dá sa nájsť príslušné miesto podľa lokality, spôsobu pochovania (kolumbárium, cintorín, pamätný park, miesta určené pre ekologické urny atď.), náboženstva atp.

Databáza dostupných miest je zatiaľ pomerne malá, ale stále sa zväčšuje. Tvorcovia portálu predpokladajú, že v najbližšom čase vo vyhľadávači bude cca 500 lokalít.

Poľské predpisy dovoľujú pochovanie popola len na miestach na to určených, čiže na cintorínoch. Na niekoľkých cintorínoch vznikli tzv. „pamätné záhrady“, kde bolo možne rozptýliť popol, ale súčasne to legislatíva nedovoľuje.

Odkaz na portál Eternity Gardens:

http://www.eternitygardens.com/