JML-diving

Menu
MENU

Správy

Slávnostné otvorenie krematórium v Białymstoku

10.07.2017

Slávnostné otvorenie krematórium v Białymstoku

V sobotu 8 júla 2017 sa konalo slávnostné otvorenie Domu smútku v obci Karakule pri Białymstoku, ktorého majiteľom je firma Centrum Pogrzebowe Szmurło. V budove sa nachádza aj krematórium, vybavené kremačnou pecou, ktorou dodala firma JML Funeris. Naša firma zodpovedala tiež za získanie stavebných povolení a emisného povolenia pre krematórium.

Na otváraciu ceremóniu boli pozvaní zástupcovia orgánov miestnej správy a náboženských orgánov, zamestnanci a spolupracovníci firmy, zhotovitelia a zástupcovia pohrebných ústavov z najbližšieho okolia.

Ceremónia začala od slávení svätej omše v jednej z kaplniek Domu smútku. Po svätej omši katolícky kaplán a pravoslávny kňaz požehnali celý objekt.

Ekumenický charakter domu smútku má osobitný význam. V objekte sa môžu konať katolícke ako aj pravoslávne pohrebné obrady (v Bialymstoku je cca 20% obyvateľov pravoslávneho vyznania). Preto v objekte sú pripravené kaplnky v ktorých sa nachádzajú príslušné náboženské symboly pre každé náboženské vyznanie.  Okrem toho jedná z kaplniek môže byť celkom zbavená náboženských symbolov a môžu sa v nej konať svetské obrady.

V krematórium sa nachádza kremačná pec model Merkur, dodatočné vybavená dekoratívnym plášťom. Po oficiálnej časti pozvaní hostia mali možnosť prehliadky objektu.