JML-diving

Menu
MENU

Správy

JML-Funeris na veľtrhu Necroexpo 2017 v Kielcach

6.06.2017

V dňoch 2-4 júna 2017 sa konal ďalší ročník jedného s najdôležitejších veľtrhov pohrebných a cintorínskych služieb v stredovýchodnej Európe – Necroexpo 2017

Spoločnosť JML-Funeris spolu so svojím partnerom – firmou KALFRISA so Španielska – mali na veľtrhu svoj stánok, v ktorom zástupcovia firmy sa stretávali so svojimi existujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi.

Pri tejto príležitosti ešte ráz srdečne ďakujeme všetkým, ktorí navštívili náš stánok.