JML-diving

Menu
MENU

Správy

Krematórium v Jeleniej Górze v novej lokalite

19.05.2017

Krematórium ANUBIS v Jeleniej Górze v novej lokalite bolo odovzdané do prevádzky v decembri 2016. Je druhým objektom tohto druhu v meste, ktoré má cca 80 tis. Obyvateľov. Investorom je Zakład Usług Pogrzebowych ANUBIS – rodinné pohrebníctvo, ktoré od vyše 25 rokov ponuka kvalitné kompletné pohrebné služby. Vďaka dlhodobým skúsenostiam a profesionalizmu firma zabezpečuje vykonanie pohrebného obradu na najvyššej úrovni. Okrem toho majitelia stále vyvíjajú a zdokonaľujú svoju činnosť, používajúc pritom aj prostriedky z fondov EÚ. Kremačná linka bola čiastočne financovaná z Regionálneho operačného programu pre Dolnosliezske vojvodstvo na roky 2007-2013.
Spolupráca medzi Investorom a JML Funeris sa začala už v roku 2014 podpísaním zmluvy o dodávke a montáži kremačnej peci spolu s video systémom, a o získaní emisného povolenia – povolenia na vypúšťanie plynov a tuhých častíc do ovzdušia. Pôvodne kremačná linka bola umiestnená na území kúpeľov Cieplice, kde sa nachádzalo jedno z doterajších sídiel Zakładu Usług Pogrzebowych Anubis. Napriek odporu miestnych orgánov firma JML FUNERIS získala emisné povolenie. Po uvedení do prevádzky Investor, v súvislosti s kúpou nového pozemku, rozhodol o výstavbe nového objektu – v susedstve nového cintorína na ul. Sudeckiej. Firma JML FUNERIS zodpovedala za spracovanie projektu a získanie všetkých potrebných povolení.
Novostavaný objekt plní funkciu pohrebného ústavu spolu s pitevňou, krematórium a technickou infraštruktúrou. Umiestnenie objektu v blízkosti cintorína umožňuje vykonávanie pohrebných obradov, ktoré sa konajú priamo na tomto cintoríne. Ponuka ústavu je určená zároveň individuálnym zákazníkom ako aj iným pohrebným ústavom.
Krematórium je vybavené modernou kremačnou pecou Merkur E Standard Gen 3 vyrobenou španielskou firmou Kalfrisa.