JML-diving

Menu
MENU

Správy

JML FUNERIS na Konferencii „Verejno-súkromné partnerstvo v pohrebníctve”

16.03.2016

V dňoch 10 – 11 marca 2016 sa v Krakove konala konferencia Správcov a manažérov cintorínov a majiteľov pohrebných služieb „Verejno-súkromné partnerstvo v pohrebníctve”. Konferenciu usporiadalo Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe (Poľská asociácia pohrebných služieb).
Konferencie sa zúčastnilo niekoľko desiatok zástupcov verejných a súkromných pohrebných ústavov, správcov cintorínov a majiteľov krematórií z celého Poľska.
Prvá časť konferencie sa vzťahovala na právne a obchodne otázky spojené s výstavbou krematória. Zástupcovia firmy JML Funeris priblížili zúčastneným problematiku plánovania takejto investície, získania všetkých potrebných povolení a problémy, na ktoré môžu naraziť investori. Vyjadrili sa taktiež k obchodným otázkam týkajúcim sa rozšírenia ponuky domu smútku s krematórium o doplňujúce služby, ktoré môžu byť zdrojom dodatočného príjmu, ktorý zabezpečí likviditu takejto investície. Veľký záujem vzbudila prezentácia týkajúca sa povinností všetkých pohrebných ústavov v oblasti ochrany životného prostredia a podávania hlásení na príslušné úrady. Diskusiu vyvolala prezentácia Právnickej kancelárie ohľadne plánovaných zmien v zákone o verejnom obstarávaní a ich dopade na pohrebníctvo.
Po obednej prestávke zástupcovia Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa (Oddelenia investícií Mestského úradu v Krakove) a pán Tomasz Salski – súkromný investor, vyrozprávali zúčastneným o ukončenej investícii v rámci verejno-súkromného partnerstva, ktorá spočívala vo výstavbe cintorína a krematórium v Podgórkach Tynieckich.
Druhého dňa konferencie zúčastnení navštívili novopostavené krematórium, do ktorého kremačnú linku dodala firma FML Funeris. V krematóriu pri Krakove boli nainštalované dve peci model DUVAL-2 španielskej firmy KALFRISA. Tieto zariadenia sa naznačujú vysokou kapacitou, sú určené na vykonávanie až 8000 kremácií ročne, charakterizuje ich plná automatika, vysoká odolnosť, nízka spotreba paliva a nízke emisie.
Krakovské pece sú vybavené najmodernejším ovládacím systémom, ktorý umožňuje diaľkový prístup k zariadeniu, modifikovanou kyslíkovou sondou o vyššej odolnosti a dekoračným plášťom z nehrdzavejúcej ocele.
V súčasnosti Krematórium v Krakove je bezpochybne najmodernejším objektom tohto druhu v Poľsku, dokonca aj v Stredovýchodnej Európe.

JML FUNERIS

JML FUNERIS

JML FUNERIS

JML FUNERIS

JML FUNERIS

1270037_969662263125491_2136553232059073506_o