JML-diving

Menu
MENU

Správy

Výstavba nového krematória v blízkosti Bielska-Bialej

25.05.2015

V obci Jasienica, ktorá sa nachádza v blízkosti Bielska-Bialej vyrastie nové krematórium.

Investorom je Pohrebná služba Szymala – firma s dlhoročnou rodinnou tradíciou, momentálne vedená pánom Aleksandrom Szymalom.

Pohrebná služba Szymala poskytuje komplexné služby spojené s pohrebom ako aj jeho prípravou. V Dome smútku v Jasienici poskytuje firma blízkym zomrelého možnosť rozlúčky s mŕtvym.

Momentálne prebiehajú stavebné práce na Dome smútku na rozšírenie o kremačnú časť ako aj montáž kremačnej peci modelu Merkur.