JML-diving

Menu
MENU

Správy

Slávnostné otvorenie krematória v Koszaline

28.05.2014

Dňa 12. mája bolo oficiálne otvorené nové krematórium v Koszaline. Majiteľom objektu je firma Wrotniewscy – známa rodinná firma, pracujúca v oblasti pohrebníctva takmer štvrť storočia.

Firma Wrotniewscy je dokonalým príkladom pohrebnej firmy, ktorá sa počas rokov rozvíjala, získavala renomé na trhu, pomaly rozširovala svoje priestory a niekoľkokrát využila fondy z EÚ.

V súčasnosti, okrem plne vybaveného Domu smútku s dvomi obradnými miestnosťami, spoločnosť tiež prevádzkuje catering ( okrem karov aj firmové večierky v Koszaline a okolí ) ako aj krematórium spolu s potrebnou infraštruktúrou a kremačnou pecou Merkur od firmy Kalfrisa. Pec Merkur je vhodná pre oblasti s počtom obyvateľov 250-350 tis. Je to odolné, kompaktné, ekologické a plne automatické zariadenie . Charakterizuje ho veľmi nízka spotreba paliva, potrebná na zohriatie a samotnú kremáciu, takže je tiež ekonomické vykonanie iba jednej kremácie.

Tento objekt má kapacitu pre celé mesto Koszalin ako aj priľahlé mestá.

Investícia kremačnej linky bola spolufinancovaná z Regionálneho programu rozvoja Zachodniopomorského kraja na obdobie rokov 2007-2013.

Ponuka spoločnosti je určená pre pohrebné firmy ako aj pre individuálnych klientov. Majitelia poukazujú na to, že firma pracuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Kremácie sa uskutočňujú na požiadanie kedykoľvek počas dňa alebo noci. Šoféri majú vyhradenú miestnosť a k dispozícii je reštaurácia, kde sa môžu zadarmo napiť kávy alebo čaju.

Rodinám, ktoré sa prišli rozlúčiť so svojimi najbližšími, firma Wrotniewscy garantuje individuálny prístup ku každému obradu. Na webových stránkach spoločnosti, zákazníci majú možnosť zadarmo umiestniť informácie o zosnulom alebo vyjadriť sústrasť rodine. Obyvatelia Koszalina radi využívajú túto formu pamiatky na svojich blízkych. Ďaľšou novinkou, ktorú zaviedla firma je možnosť účasti na pohrebnom obrade pomocou internetu online, v prípade súhlasu blízkej rodiny.

Tým čím sa odlišuje firma od ostatných je možnosť obradu, kremácie a pochovania urny počas jedného dňa.