JML-diving

Menu
MENU

Správy

Účasť JML Funeris na veľtrhu Slovak Funeral na Slovensku

16.11.2012

Medzi 8. až 10. novembrom tím JML-Funeris na veľtrhu Slovak Funeral v Trenčíne, prezentoval  ponuku španielskych kremačných pecí od firmy Kalfrisa.

Táto výstava Slovak Funeral sa uskutočnila po prvýkrát, tak boli obavy z nízkej  účasti návštevníkov a z malého počtu vystavovateľov. Kým vystavovateľov bolo len asi tridsať, počet návštevníkov v plnej miere splnil naše očakávania.

Reálna bola skvelá príležitosť pre nás nadviazať priame kontakty so slovenskými predstaviteľmi pohrebníckeho odvetvia a stretnúť sa s potenciálnymi klientmi. V našom stánku sme predstavili komplexnú ponuku pre investorov so záujmom o podnikanie v kremačnej oblasti: najbohatšiu ponuku kremačných pecí v Európe vyrábaných firmou Kalfrisa.

Hoci Slovensko má menší trh ako Poľsko, a kremácie sú menej populárne, napriek tomu očakávame ďalší rozvoj kremáčného trhu tak, ako je to v iných krajinách.

piece kremacyjne na Słowacji