JML-diving

Menu
MENU

Zariadenie na prípravu popoľa

Po každej kremácii zostanú pozostatky, ktoré musia byť ďalej spracované. Po kremačnom cykle nasleduje  proces chladenia pozostatkov a následné rozdrobenie (mletie).

V závislosti  od práci pece, modelu pece a potrieb zákazníka, chladenie môže byť priamo v peci (nezávisle od ďaľšej kremácie), alebo na určenom stole alebo zariadeniu. Je nutné pripomenúť, že chladenie mimo pece musí byť zabezpečené odpovednou ventiláciou. Chladenie pozostatkov na špeciálnom stole, pri použití väčšieho množstva technických urien alebo táciek sa može urýchliť tak, že budú vložené do vody alebo chladené vzduchom.  Zaprojektovanie a výber chladenia pozostatkov robíme na základe potrieb zákazníka.

Po schladení pozostatkov, keď ich teplota klesne pod 100 °C, pozostatky môžeme rozdrobiť na popoľ  v zariadeniu na to určenom. Ponúkame najtichšie, bezprašné zariadenie na trhu. Mlynček pracuje na základe oceľových gúľ. Proces mletia trvá od 5 do 20 minút (regulované časovačom) úplne automaticky. V trakte procesu nastupuje oddelenie kovových časti. Do mlynčeku sa používajú urny štandartné ako aj atypické. Pre obsluhu netypických urien sa spolu s mlynčekom dodáva aj urna technická. Vzhľadom na  vysoké utesnenie a tichú prevádzku , mlynček nemusí byť umiestnený v inej miestnosti a ani neinštalujeme dodatočné odsávanie vzduchu. Celý proces mletia pozostatkov je bezpečný pre obsluhu, zhodný s povinnými predpismi BHP ako aj s plnou úctou k zosnulému.