JML-diving

Menu
MENU

Úvod

Investori často veľa času nevenujú otázke obsluhy pece a konkrétne  systému vkladania rakví. Od toho závisí napr. druh používaných rakiev, počet pracovníkov obsluhy. Z hľadiska toho, že každý z investorov má rôzne predstavy na túto tému, Kalfrisa vypracovala niekoľko možností vkladania tiel do pece a okrem toho  je tu možnosť individuálneho prístupu ku konkrétnemu architektonickému projektu alebo cyklu práci.

Hlavné systémy vkladania rakví majú tieto základné vlastnosti:

·         Umožňujú rýchle vkladanie – niekoľkodesiatok sekúnd

·         Umožňujú vkladanie tiel veľkej hmotnosti (do 350 kg)

·         Pracujú s rôznymi druhmi rakví (kartónové, drevené,ratanové) ako aj spopoľňovania celtové – v závislosti od systému

·         Môžu pracovať spôsobom poloautomatickým alebo automatickým za pomoci elektromotorov (pohyb horizontálny a vertikálny)

·         Umožňujú obsluhu 1-2 osobami (v závislosti od modelu)