JML-diving

Menu
MENU

Typy vozíkov

Vyššie uvedené systémy sa vykonávajú tymito typmi vozíkov:

• Vozík Kaltoro 1 Classic – je to štandartný vozík s priečnymi podperami, poloautomatický, využívaný pri peciach Merkur a X-5/2. Má zabudovaný akumulátor, ktorým je napájany motorček vertikálneho pohybu. Horizontálny pohyb zabezpečuje pracovník.

 • Vozík Kaltoro 2 Standard – štandartne dodávaný s pecami Duval. Má zabudovaný akumulátor, ktorým je napájany motorček vertikálneho pohybu. Horizontálny pohyb zabezpečuje pracovník. Môže mať  bočné podpery alebo dodávaný s priečnými podperami (výber záleží od zákazníka).

 • Vozík Kaltoro 3– sa líši od Kaltoro 2, že ja napájaný so siete a nemá zabudovaný akumulátor. Vozík má system riadenia otvárania dverí priamo na vozíku a systém kontroli výšky rakvy od podlahy.

 • Vozík Kaltoro 4 Automatic – je naprojektovaný na plne automatickú obsluhu. Zároveň zdvíhanie ako aj presun vozíka je riadený elektromotormi. Je napájaný zo siete. Riadenie vozíka je možné pomocou pulpitu na peci alebo z určeného miesta, odkiaľ má pracovník výhľad na miestnosť vkladania rakví. Vozík ma system s bočnými podperami.

 • Vozík Kaltoro 5 Semi Automatic – je to zjednodušená verzia vozíka Kaltoro 4. Má plne elektrický pohon na dvíhanie a presúvanie rakvy. Rozdiel je len v tom, že príkazy musí operátor zadávať za pomoci konzoly a nie automatický program z riadiaceho panelu.

Vozíky Kaltoro 2-5 môžu byť vybavené dodatočnými systémami – systém váženia, kamera, modifikácia riadenia – podľa potrieb klienta.

Vozíky vybavené bočnými podperami môžu vidly ukrývať v podľahe a vozíky vybavené systémom priečnych podpier môžu ukryť vidly pod pecou čo umožňuje dosunutie vozíka až k peci, v prípade že sa nepoužíva.