JML-diving

Menu
MENU

Metódy vkladania

·         Vozík so skladanými bočnými podperami

Je to riešenie, s ktorým sa často stretávame na trhu. Vidly vozíka sú vybavené bočnými podperami . Samotné vidly vozíka sa ukrývajú v podľahe. Pracovník postaví vozík s pripravenou rakvou medzi koľajnice, zdvihne vidly vkladajúceho vozíka do výšky dna rakvy, vysúva bočné podpery, zdvihne rakvu a vyberá vozík. Toto riešenie je vhodné pre rakvy s nôžkami alebo je nutná keramická kocka na opretie rakvy v peci. Tento systém môže obsluhovať jedna osoba ako aj umožňuje vkladanie každého typu rakvy, pod podmienkou rýchleho a bezproblémového vkladania. Najviac sa doporučuje predovšetkým pri drevených typoch rakví.

Vozík s odnímateľnými  podperami priečnymi

Je to najuniverzálnejší spôsob vkladania rakvy. Vkladanie je najrýchlejšie, umožňuje použitie ľubovoľnej rakvy – v tom rakvy kartónové  a celta. Tento systém by mali obsluhovať dve osoby (potrebné sú na uloženie rakvy na podperách) a investor nemusí obmedzovať klientov typom používaných rakví. Pri nepretržitej prevádzke pri tomto systéme musí investor vybaviť miestnosť miestom na odkladanie horúcich podpier.

• Vkladanie po valčekoch

Je to systém , pri ktorom je pri vkladajúcich dverách umiestnený kovový valec. Pracovník používa dodatočne kartónové valčeky, po ktorých posúva rakvu po jadre peci. Je určený pre rakvy bez nožičiek s rovným dnom, nie je vhodný pre kartónové rakvy. Obsluha  je možná mechanickým vozíkom alebo bez vozíka (ručné vkladanie rakvy) ako aj z katafalku. V závislosti od systému, do obsluhy  potrební   1-4 pracovníci. Medzi užitvateľami, je to najmenej populárny spôsob.