JML-diving

Menu
MENU

Servis

Kremačné linky, tak ako aj iné technické zariadenia, potrebujú pravidelné prehliadky a servis. JML Funeris ako jediný vykonávateľ kremačných liniek v Poľsku disponuje lokálnym servisom v Poľsku. Kvalifikovaný servis JML Funeris vykonáva inštalačné práce ako aj pravidelné prehliadky, prípadne eventuálne opravy. Servis je 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Sídlo firmy je v Katoviciach, čo umožňuje  dobrú a rýchlu dostupnosť pre Poľsko,Slovensko a Čechy.

Servis komunikuje so zákazníkmi v ich rodnom jazyku (slovensky, poľsky a česky).Teréni pracovníci servisu sú podporovaní projektovou a technickou kanceláriou, kde pracujú inžinieri chémie, životného prostredia, automatiky a elektroniki ako aj technológie a výroby strojov a zariadení. Z tohto hľadiska servis JML Funeris reaguje rýchlo a samostatne na potreby zákazníkov. Servisné práce môžeme rozdeliť do niekoľko skupín:

• Práce inštalačné a montážne – realizované v trakte inštalácie zariadenia

• Pravidelné prehliadky – realizované v súlade s harmonogramom

• Diaľkové riadenie – realizované podľa možnosti ihneď

• Expresné intervencie týkajúce sa opráv elektromechanických systémov riadenia, ventilácie ako aj horákov – realizované podľa možnosti, čo najskôr,obyčajne v čase 24-48 hodín v pracovné dni

• Opravy výmurovki a generálne opravy – realizované v dopredu dohodnutom termíne so zákazníkom

Všetky servisné práce s cieľom odstránenia problémov kremačnej linky (okrem výmurovky), sa vykonávajú neodkladne, čo možno v najkratšom termíne. Práce vykonané diaľkovo najčastejšie v tom istom dni a práce vyžadujúce dojazd ku zákazníkovi obyčajne 24-48 hodín v pracovných dňoch. Umožňuje nám to zminimalizovať čas prestojov na takú úroveň, aká ešte doteraz  nebola.

Náš servis môžeme rozdeliť na pakety ľahko zrozumiteľné zákazníkovi:

• Základný servis

• Základný servis Plus

• Rozšírený servis

• Servis  „ZERO“ nákladov

• Iný špeciálny servis

• Servis a generálne opravy pecí iných výrobcov pecí.