JML-diving

Menu
MENU

Kremačné pece

Linia Duval-2

Vlajkovým produktom firmy Kalfrisa sú pece modelu Duval – sú to dvojkomorové pece s najvyšším pracovným výkonom. Doporučujú sa krematóriám, ktoré robia veľa spopoľňovaní denne alebo pracujúcich non-stop. Prvé pece Duval boli vyrobené už pred 20. rokmi. Počas rokov, pece evoluovali a boli podrobené celkovej modernizácii konštrukcie a podsystémov, vzhľadom na potreby zákazníka ako aj technického vývoju.

 

 

 

 

 

Linia X-5/2

Model X-5/2 je najviac populárna pec produkovaná firmou Kalfrisa.

Pece X-5/2 boli projektované na rýchlu a efektívnu kremáciu. Za týmto účelom boli vyrobené zo špeciálneho ohňovzdorného materiálu, ktorý umožňuje rýchle zohriatie pece. Tieto pece majú tri komory a tri horáky. Okrem kremačnej a dopaľovacej je tu aj komora zohrievania. Použitím tretej komory značne vplýva na trvanlivosť zariadenia, predlžuje dobu prevádzkovania bez vykonania generálnej opravy.

 

 

 

 

 

Linia Merkur

Sú to pece určené na menší počet kremácií ako v modeloch Duval a X-5/2.

Kapacita tejto peci je cca. 1000 – 1200 kremácií ročne (5 – 6 denne ). Táto predispozícia ju predurčuje do oblastí s populáciou od 250 – 350 tisíc obyvateľov. Tiež sa využívajú, ako prvá pec v nových krematóriách , ktoré neskôr plánujú nákup druhej pece pri vzraste počtu kremácií. S ohľadom na pomerne malý počet kremácií, hlavnou ideou pri projektovaní pece Merkur bolo, aby spĺňala tieto podmieny: malé investičné náklady, nízke servisné náklady ako aj primeraná spotreba paliva.

Pece Merkur sú najodolnejšie spomedzi na trhu ponúkaných pecí. Pri plánovanom zaťažení, prakticky počas celej doby prevádzkovania peci, nie je potrebná generálna oprava – okrem pravidelného servisu.

 

 

Systémy vkladania rakví

Investori často veľa času nevenujú otázke obsluhy pece a konkrétne  systému vkladania rakví. Od toho závisí napr. druh používaných rakiev, počet pracovníkov obsluhy.

Hlavné systémy vkladania rakví majú tieto základné vlastnosti:

  • Umožňujú rýchle vkladanie – niekoľko desiatok sekúnd
  • Umožňujú vkladanie tiel veľkej hmotnosti (do 350 kg)
  • Pracujú s rôznymi druhmi rakví (kartónové, drevené,ratanové) ako aj spopoľňovania celtové – v závislosti od systému
  • Môžu pracovať spôsobom poloautomatickým alebo automatickým za pomoci elektromotorov (pohyb horizontálny a vertikálny)
  • Umožňujú obsluhu 1-2 osobami

 

 

Zariadenie na prípravu popoľa

Po každej kremácii zostanú pozostatky, ktoré musia byť ďalej spracované. Po kremačnom cykle nasleduje  proces chladenia pozostatkov a následné rozdrobenie (mletie). Je nutné pripomenúť, že chladenie mimo pece musí byť zabezpečené odpovednou ventiláciou. Chladenie pozostatkov na špeciálnom stole, pri použití väčšieho množstva technických urien alebo táciek sa može urýchliť tak, že budú vložené do vody alebo chladené vzduchom.