JML-diving

Menu
MENU

Kremačná pec Funeris ZERO

Funeris ZERO (NULA) znamená:

NULOVÉ kompromisy – pri projektovaní a výstavbe – všetky materiály a súčiastky boli vybrané z hľadiska ich vysokej trvanlivosti a nízkej poruchovosti – bez zdanlivej úspory.

NULOVÉ problémy – pre Investora, plná automatika a adaptívne riadenie dovoľujú minimalizovať ľudské chyby.

NULOVÁ zbytočná obsluha – na obsluhu celého krematórium sa vyžaduje len 1 osoba na jednu zmenu.

NULOVÝ dym – pec prispôsobená na spopolňovanie obéznych tiel.

NULOVÝ dohľad – všetky pece Funeris ZERO sú v rámci servisu diaľkovo riadené a monitorované a vďaka tomu sa proaktívne zisťujú všetky chyby pri obsluhe a potenciálne poruchy, na základe zaregistrovaných prejavov a prevádzkových parametrov.

NULOVÉ prestoje – náš expresný servis konajúci 24 hodín denne, 365 dní v roku dovoľuje v podstate nepretržitú prevádzku krematória – čas opravy je minimálny.

funeris_Zero_cremation_furnacefuneris_Zero_crematorFuneris ZERO je inovačná kremačná pec, využívajúca najnovšie dostupné technológie a založená na našich viacročných skúsenostiach s obsluhou a servisovaním kremačných pecí. Naša nová pec má najväčšiu spaľovaciu komoru na trhu, čo sa prejavuje v zvýšenej tolerancii, istote a bezpečnosti pri spopolňovaní obéznych tiel. Tak isto dôležitá je hospodárnosť prevádzkypec Funeris ZERO má ďalšie komory okolo kremačnej komory, ktoré dovoľujú lepšie akumulovať teplo vzniknuté v procese spaľovania. Viacvrstvová termická a akustická izolácia zaručuje nízku spotrebu paliva. Štandardné použitie modulovaných horákov, okrem ich ekonomickej prevádzky, dovoľuje v príslušnom rozsahu znížiť sadzby za distribučnú kapacitu, ktorá pri pevných mesačných poplatkoch predstavuje značné náklady.

Automatické riadiace programy s algoritmami na detekciu procesu dovoľujú vykonávanie spopolňovania bez dohľadu a skrátenie spopolňovania o ďalších 10-15 minút. Doplnková funkcia výberu druhu rakvy ešte viac zjednodušuje obsluhu pece, skracuje čas trvania kremácie a znižuje spotrebu paliva. Operátor kým vloží rakvu do pece, vyberie si druh rakvy a pec si sama zmení svoje nastavené hodnoty, podľa druhu rakvy. To dovoľuje skrátiť spopolnenie aj o 10 minút a obmedziť spotrebu paliva do 5%.

Štandardne pec je vybavená kamerou sledujúcou spopolňovanie, čo dovoľuje operátorovi kontrolovať proces z inej miestnosti, napr. z kancelárie.

Štandardne ponúkame automatický vozík, ktorý umožňuje plne automatické vkladanie rakvy do pece, ale je možnosť aj ručného ovládania. Automatický vozík, prispôsobený ľubovoľnému druhu rakvy, môže obsluhovať aj drobná osoba – muž alebo žena.

Bezprachový a bezobslužný mlynček, umožňujúci mletie horúceho popola, dovoľuje skrátiť čas obsluhy zákazníkov na nevyhnutné minimum. Zariadenie má funkciu automatického oddeľovania kovových elementov, bez potreby manipulovania zo strany operátora.

 

Charakteristické vlastnosti pece Funeris ZERO:

– rýchle zohriatie

– vysoká tepelná akumulácia

– možnosť prevádzky 24 hod/ denne

– čas kremácie 70 – 90 min

– možnosť obsluhy len 1 osobou

– na zemný plyn, LPG alebo vykurovací olej

– kyslíková sonda v štandardnej verzii

– automatický vozík na vkladanie rakiev v štandardnej verzii

– bezprachový a bezobslužný mlynček na mletie horúceho popola v štandardnej verzii

– dlhá záručná doba v štandardnej verzii

– rýchly servis (do 48 hod.)  24/7/365