JML-diving

Menu
MENU

Produkty

Kremačné pece

Filozofia firmy Kalfrisa
Bezpečnosť práce:
• Vprípade výpadku elektrickej energie – v konsekvencii – vypnutie ventilátorov ako aj horákov, sa kremácia uskutoční do konca ( v závislosti od momentu, kedy došlo k výpadku energie ) bez žiadneho ohrozenia obsluhy – prirodzený ťah komína zaručuje, že spaliny vyjdú komínom
• Každé otvorenie dverí vkladania rakvy alebo vyberania popoľa zapríčiní automatické vypnutie horákov spaľovacej komory

viac

Systémy vkladania rakví

Investori často veľa času nevenujú otázke obsluhy pece a konkrétne systému vkladania rakví. Od toho závisí napr. druh používaných rakiev, počet pracovníkov obsluhy. Z hľadiska toho, že každý z investorov má rôzne predstavy na túto tému, Kalfrisa vypracovala niekoľko možností vkladania tiel do pece a okrem toho je tu možnosť individuálneho prístupu ku konkrétnemu architektonickému projektu alebo cyklu práci.

viac

Zariadenie na prípravu popoľa

Po každej kremácii zostanú pozostatky, ktoré musia byť ďalej spracované. Po kremačnom cykle nasleduje proces chladenia pozostatkov a následné rozdrobenie (mletie).

viac

Dodatočné systémy

Úvod
Kompletná kremačná linka sa skladá z peci, komína, palivového systému, systém ventilátorov, distribúcia vzduchu, vozík na vkladanie rakvy a zariadenia na prípravu popoľa – nie sú potrebné žiadne dodatočné zariadenia, aby mohla prebehnúť správna kremácia.

viac

Servis

Kremačné linky, tak ako aj iné technické zariadenia, potrebujú pravidelné prehliadky a servis. JML Funeris ako jediný vykonávateľ kremačných liniek v Poľsku disponuje lokálnym servisom v Poľsku. Kvalifikovaný servis JML Funeris vykonáva inštalačné práce ako aj pravidelné prehliadky, prípadne eventuálne opravy. Servis je 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

viac