JML-diving

Menu
MENU

X-5/2

Model X-5/2 je najviac populárna pec produkovaná firmou Kalfrisa.

Vzhľadom na svoju univerzálnosť si tieto pece vyberajú krematória, ktoré predpokladajú niekoľko sto až 2500 spopoľnemí ročne.

Pece X-5/2 boli projektované na rýchlu a efektívnu kremáciu. Za týmto účelom boli vyrobené zo špeciálneho ohňovzdorného materiálu, ktorý umožňuje rýchle zohriatie pece ( 10 – 15 minut ), ako aj, keď je to nutné, nepretržitú prevádzku. Použitý materiál sa vyznačuje väčšou odolnosťou v porovnaní so šamotovou tehlou (čas generálnej opravy je o 20% neskôr) ako aj vysokou odolnosťou na prudké zmeny teplôt. Tieto pece majú tri komory a tri horáky. Okrem kremačnej a dopaľovacej je tu aj komora zohrievania. Použitím tretej komory značne vplýva na trvanlivosť zariadenia, predlžuje dobu prevádzkovania bez vykonania generálnej opravy.

Pece X-5/2 sa líšia:

• Krátky čas zohriatia  – 10 do 15 minút.

Ohňovzdorný beton, z ktorého je vyrobená pec je bez spojov vyplnenými maltou ako je to v prípade pecí vyrobených z tehál. Tradičné pece vyrobené zo šamotovej tehly maju tehly a spoje z materiálov s rôznou tepelnou vodivosťou, čo má vplyv na dlhší čas zohrievania. Pec vyrobená z ohňovzdorného betonu obsahuje mikro medzery, ktoré sa vytvárajú pri výrobe pece a zabezpečujú pec pred prasknutím pri zohrievaní.Pri zohrievaní sa rozširuje beton a mikro medzery sa automaticky zatvárajú, čo nám umožňuje expresný čas zohrievania.

• Väčšia trvanlivosť – dlhší čas bez generalnej opravy než tradičné pece zo šamotovej tehly.

Vlastnosti ohňovzdorneho betonu nám zaručujú, že oveľa zriedkavejšie sa vyskytujú veľké prasknutia alebo prepálenia ohňovzdorného materiálu. Ak v prípade nesprávneho používania sa poškodí beton, tak najčastejšie v jednom segmente a oprava je jednoduchá a rýchla

čo významne neovplyvňuje prestoje na peci a nakłady na opravu sú nízke. Oprava výmurovki si nevyžaduje rozoberanie peci V závislosti od spôsobu používania pece generalna oprava sa vykonáva po niekoľkých desiatok tisíc kremaciach.

• Jednoduché bežné a generalne opravy.

Technologia stavby pece  X-5/2 nám umožňuje opravovať výmurovku za pomoci typických stavebných metod, pod podmienkou použitia odpovedných ohňovzdorných materiálov. To nám umožňuje značne znížiť cenu opravy. Za pomoci servisu metodou drobnych opráv môžeme značne predlžiť čas generalnej opravy a obmedziť prestoje peci. Stavba peci umožňuje ľahký prístup k elektromechanickým častiam a horákom, čo nám umožňuje vykonať bežnú opravu bez rozsiahlej demontáži. Ak investor chce znížiť nakłady na servis časť konzervačno-servisných prác môże vykonávať sám ak nevyžadujú špeciálnu náuku o kremačných peciach.

• Skálovitosť výkonu – idealna pec pre stredne veľké krematorium alebo ako prvá pec pre veľké krematorium.

Pre investorov ktorí začínajú podnikať v kremačnej oblasti, model X-5/2 je idealny ako prvá pec. Rýchly ohrev umožňuje obsluhovať klientov bez prestojov zo začiatku, ked množstvo spopolnení je len niekoľko sto ročne.  Vzhľadom na rozvoj kremačného biznisu, denne množstvá spopolnení ako aj čas prace môžeme bezproblémovo predlžovať. X-5/2 štandardne môže  pracovať 16-20 hodín denne a ak treba tak sporadicky aj nonstop.Maximálny výkon pece X-5/2 dosahuje 2500 spopolnení ročne.  Ak krematorium bude aj nadalej zväčšovať množstvo spopolnení navrhujeme kúpu väčšej hlavnej pece a pec X-5/2 využívať ako doplnkovú pec v čase zvýšeného počtu kremácií alebo počas prestojov hlavnej pece. Nezáležne od toho aké pece vlastníme, zabezpečenie plynulej prevádzky počas nutných opráv a servisu zabezpečíme kúpou druhej pece už pri spopolňovaní 1000 – 1500 (5-7 denne) zosnulých.

• Atraktívny pomer ceny a výkonu

Cena kompletnej kremačnej linky s pecou X-5/2 pri ponuke parametrov veľkej pece znižuje investičné nakłady ako aj pozitívne vplýva na návratnosť investícií, špeciálne v prvých rokoch prevádzky, keď počet kremácií pomaly rastie a amortizácia a prevádzkové nakłady sú pomerne stále.

Niektoré parametry pece X-5/2:

• Materiáł: ohňovzdorný beton, lakovaná oceľová konštrukcia

• Práca plne automatická, riadená počítačom alebo len s malou pomocou obsluhy

• Tri horáky o celkovom výkone okolo 1200 kW

• Prevádzková teplota – do 1200°C, odolnosť do 1600°C

• Nízka spotreva paliva na zohriatie pece a kremáciu  – výhoda pri zapínaní pece len na jednu kremáciu

• Rýchle zohrievanie – do 15 minút

• Možnosť občasnej prace nonstop  – typická prevádzka je 16-20 hodín denne

• Kapacita do 2500 kremacií ročne

• Čas kremácie – 60-90 minút

• Generálna oprava – nie  skôr ako po niekoľko desiatok tisíc kremácií

• Nízke emisie