JML-diving

Menu
MENU

Merkur

Sú to pece určené na menší počet kremácií ako v modeloch Duval a X-5/2.

Kapacita tejto peci je cca. 1000 – 1200 kremácií ročne (5 – 6 denne ). Táto predispozícia ju predurčuje do oblastí s populáciou od 250 – 350 tisíc obyvateľov. Tiež sa využívajú, ako prvá pec v nových krematóriách , ktoré neskôr plánujú nákup druhej pece pri vzraste počtu kremácií. S ohľadom na pomerne malý počet kremácií, hlavnou ideou pri projektovaní pece Merkur bolo, aby spĺňala tieto podmieny: malé investičné náklady, nízke servisné náklady ako aj primeraná spotreba paliva.

Pece Merkur sú najodolnejšie spomedzi na trhu ponúkaných pecí. Pri plánovanom zaťažení, prakticky počas celej doby prevádzkovania peci, nie je potrebná generálna oprava – okrem pravidelného servisu.

Model Merkur sa líši predovšetkým:

• Najnižšia hodnota investície na trhu

Vďaka kompaktnosti, pri splnení všetkých predpisov ochrany životného prostredia a predpisov BPH, sú to najlacnejšie pece na trhu. Umožňuje nám to rýchlejšiu návratnosť investícií a rentabilitu už pri nie veľkom počte kremácií.

• Najväčšia životnosť a odolnosť konštrukcie

Producent pecí Merkur bral ohľad na to, že táto pec pracuje väčšinou v nepravidelných intervaloch a  z toho dôvodu bolo potrebné zvýšiť jej odolnosť. Vo väčšine pecí časťou, ktorá sa najčastejšie opotrebúva je jadro pece. Špeciálna konštrukcia jadra v peciach Merkur, že jeho odolnosť je niekoľkokrát väčšia od iných pecí na trhu.

• Kompaktné rozmery

Pri dodržaní potrebnej veľkosti kremačnej komory a kapacite, je pec vyrobená tak, že vonkajšie rozmery nie sú oveľa väčšie. To nám umožňuje inštaláciu tejto peci v malých miestnostiach alebo pri stene v prípade ak všetky ovládače sú na jednej strane peci.

• Univerzálnosť vyberania popoľa

V závislosti od umiestnenia ovládačov máme možnosť vyberať popoľ z predu alebo zo zadu.

Niektoré parametre pece Merkur:

• Materiál: ohňovzdorný betón, lakovaná oceľová konštrukcia

• Práca plne automatická, riadená počítačom alebo pri malej pomoci obsluhy

• Kompaktnosť – možnosť inštalácie v miestnostiach o rozmeroch 3 m x 4,5 m

• Pracovná teplota – do 1200 °C, odolnosť do 1600 °C

• Malá spotreba paliva na zohriatie peci a kremáciu – oplatí sa už pri jednej kremácii

• Rýchle zohriatie na prevádzkovú teplotu – do 15 minút

• Kapacita do 1200 kremácií ročne (5-6 denne)

• Čas kremácie – 80-90 minút

• Vysoká odolnosť konštrukcie a jadra

• Nízke emisie