JML-diving

Menu
MENU

Filozofia firmy Kalfrisa

Bezpečnosť práce:

Vprípade výpadku elektrickej energie – v konsekvencii – vypnutie ventilátorov ako aj horákov, sa kremácia uskutoční do konca ( v závislosti od momentu, kedy došlo k výpadku energie ) bez žiadneho ohrozenia obsluhy – prirodzený ťah komína zaručuje, že spaliny vyjdú komínom

Každé otvorenie dverí vkladania rakvy alebo vyberania popoľa zapríčiní automatické vypnutie horákov spaľovacej komory

Bezpečnosť životného prostredia:

pri nedostatočnej teplote v spaľovacej komore sú dvere  na vloženie rakvy zablokované. Vzhľadom na emisie musia byť v peci dodržané minimálne teploty.

teplota v dopaľujúcej komore musí byť najmenej 850°C,

Komplektnosť kremačnej linky:

Kremačné linky sa dodávajú vždy komplektné – skladajú sa z peci, komína, ventilátorov, systému riadenia, zariadenia na mletie popoľa, vozíka na vkladanie rakvy, montáž a servis

pece môžu pracovať  na rôzne palivo – zemný plyn, skvapaľnený plyn, vykurovacia nafta.

Produkty firmy Kalfrisa prechádzajú zmenami, podľa  potrieb klientov  ako aj aplikovaním nových technológií. Individuálny prístup ku každému projektu peci je prispôsobený očakávaniam investorov ako aj víziám architektov.

 Stále sa meniace potreby trhu nasledujú smerom, ktorými sa už dávno prispôsobila firma Kalfrisa – ponukou produktov prispôsobených potrebám klienta. Vo svete, v ktorom efektívnosť pohrebníctva záleží na každom detaile, musia byť kremačné pece ideálne navrhnuté.

Vzhľadom na to, že každý klient pôsobí v inej oblasti, jednotlivé spoločnosti sa líšia, aj pece sú rôzne. V roku 2012 bola generácia pecí systemizovaná a rozdelená na jasné skupiny a modely. Súčasne bol úplne zmenený systém riadenia – teraz všetky pece skupiny standart , v každej sérii sú vybavené zunifikovaným interfejsom. Umožňuje nám to ľahkú obsluhu ako aj jednoduché rozširovanie zariadenia.

Použitie nových palivových systémov zvýšilo účinnosť  zariadenia – bez zmeny ceny. Náš nový model Duval – 2 Gen – 2 má spotrebu od 5 m3/kremáciu. Zhodne s požiadavkami zákazníkov je samozrejme dostupná aj verzia Classic.

Všetky zariadenia majú nový systém riadenia JML Futuro Supervisor, ktorý je novodobým systémom prevádzkovania zariadenia.

Už v blízkej dobe, budú zahrnuté do ponuky dve nové zariadenia.