JML-diving

Menu
MENU

Úvod

Kompletná kremačná linka sa skladá z peci, komína, palivového systému, systém ventilátorov, distribúcia vzduchu, vozík na vkladanie rakvy a zariadenia na prípravu popoľa – nie sú potrebné žiadne dodatočné zariadenia, aby mohla prebehnúť správna kremácia.

Takáto linka v závislosti od potrieb, môže byť doplnená dodatočnými systémami:

• Rekuperácia – získavanie tepla na ohrev vody alebo miestností;

• Systém filtrov – s cieľom zmenšiť znečisťovanie životného prostredia, keď na určenom území sú sprísnené normy (napr. Chránené prírodné územia alebo štáty so sprísnenými normami emisií kremačných pecí);

• Systém vnútorného transportu – z chladničky, z ceremoniálnej sály alebo technickej miestnosti

Všetky dodatočné systémy sa robia na základe potrieb investora, podľa individuálneho projektu objektu. Mimo to , že dodatočné zariadenia využívajú typické zariadenia ako filtre, ventilátory, výmenníky, pri ich pripájaní a integrovaní s inými systémami  (systém centrálneho ohrievania a ohrievania vody) vyžadujú samostatné projekty. Tieto projekty sú potrebné aj z hľadiska ekonomického v rámci ohraničenia celkovej investície a nákladov na prevádzku zariadenia. Umožňujú nám  vyhnúť sa zlému výberu materiálov, aby sme maximálne predĺžili trvanlivosť zariadení a znížili náklady eventuálneho servisu.