JML-diving

Menu
MENU

Systém rekuperácie

Náš partner, firma Kalfrisa sa špecializuje v oblasti rekuperácie tepla – projektuje ako aj produkuje takéto systémy už veľa rokov.

Typická kremačná pec má výkon najmenej 600 kW. V základnej inštalácii, teplo vytvorené pri spopoľňovaní konči v atmosfére spolu so spalinami.

V závislosti od modelu pece, teplota spalín môže byť blízka teplote komory dopaľovania t.j. cca 800 °C. Je to teplo nenávratne stratené. Spôsob na získavanie tepelnej energie nie je jednoduchý s vzhľadom k tomu, že spaliny sú agresívne a majú korozijné účinky – zvýšené nároky na výmeník tepla. Ďaľším problémom je kontinuita práce pece, takže odovzdávanie energie do ovzdušia nie je stále. Teoreticky, vedľajším problémom je veľké množstvo energie (až 250 kW z jednej peci), keď krematórium nepotrebuje až tak veľa energie na ohrev vody.

Z jednej strany máme možnosť získať veľa energie cez výmenník, ktorý je prispôsobený nepravideľnej práci a z druhej strany nám chýba odber tepla s odpovedajúcim výkonom.

Vážnym problémom je spoločenský prístup ku krematóriam, ktorý spôsobuje stavanie krematórií ďalej od zastavaného terénu ako aj nesúhlas obyvateľstva s využitím takto získaného tepla.

Posledným problémom, s ktorým sa musí zmieriť investor je zohľadnenie ekonomických nákladov na údržbu a servis takéhoto systému.

Všetky tieto faktory nasvedčujú tomu, že pokiaľ z ohľadu predpisov (zníženie teploty spalín, systém filtrácie, energetický zákon) nie je nutná takáto inštalácia, tak investori zvažujú ekonomický prínos takejto inštalácie.

V našej ponuke existuje niekoľko riešení rekuperácie tepla:

  • Získanie tepla v podstate horúceho vzduchu – používaný ako systém SAE na obmedzenie spotreby paliva alebo na vykurovanie väčších miestností (kostoly, kaplnky, športové haly, atď.).
  • Získanie tepla v podstate horúcej vody (pri väčších inštaláciách tiež pary) – využívaný na ohrev teplej úžitkovej vody a centrálneho ohrivania

Predtým ako pristúpime k investícii na rekuperáciu tepla, každopádne pripravujeme biznis plán. Pri súčasných cenách energie (koniec roku 2012), ak nejde o veľké krematórium (niekoľko pecí), alebo nie je dopyt na odber tepla, z ekonomického hľadiska sú to systémy strednodobo rentabilné (opláca sa v prípade dotácií). Na základe našej ponuky sme schopný naprojektovať a dodať vybraný systém na rekuperáciu tepla podľa požiadaviek investora.