JML-diving

Menu
MENU

Dodatočné systémy filtrácie

Sú miesta, kde sú vyžadované prísnejšie normy v oblasti životného prostredia, keď termická filtrácia nie je dostatočná.

V závislosti od sprísnených predpisov, dodatočná filtrácia môže byť ohraničená jedným alebo viacerými emisnými parametrami napr. oxidov dusíka NOx , oxidu siričitého SO2 alebo prachu. V závislosti od použitého systému filtrov, bez problémov môžeme dosiahnuť potrebné emisné parametre.

Univerzálnosť našich konštrukcií pecí nám umožňuje, že pre každý druh pece môžeme počas inštalácie alebo aj v budúcnosti nainštalovať dodatočný filtračný systém.

Keďže filtre sa vyberajú podľa požiadaviek na emisie, je racionálne ich použitie len v prípade ak naša inštalácia to bude vyžadovať. Znižuje to celkovú hodnotu investície ako aj prevádzkové náklady a cenu údržby filtrov.

Investícia do filtračného zariadenia nám nezaručuje, že v súčasnosti zakúpený systém bude shodný s budúcimi predpisami na ochranu životného prostredia.

Použitie filtračného systému vyžaduje okrem iného zníženie teploty spalín na menej ako 300°C, takže často s filtračným zariadením sa montuje aj zariadenie na rekuperáciu tepla. Ak nie je možné využiť toto teplo, musí sa zamontovať výmenník tepla, ktorý získané teplo odovzdá do ovzdušia.

Komplektný filtračný systém sa skladá z týchto častí:

  • Chemické filtre na zníženie hladiny oxidov dusíka NOx
  • Chemické filtre na zníženie hladiny oxidu siričitého SO2
  • Vreckový filter na zníženie obsahu prachových častíc
  • Pomocné zariadenia – potrubie, komín, ventilátory, kontajner na chemikálie, kontajner na odpad, výmenník tepla, systém automatiky, systém monitoringu spalín.