JML-diving

Menu
MENU

Dodatočné systémy

Úvod

Kompletná kremačná linka sa skladá z peci, komína, palivového systému, systém ventilátorov, distribúcia vzduchu, vozík na vkladanie rakvy a zariadenia na prípravu popoľa – nie sú potrebné žiadne dodatočné zariadenia, aby mohla prebehnúť správna kremácia.

viac

Systém rekuperácie

Náš partner, firma Kalfrisa sa špecializuje v oblasti rekuperácie tepla – projektuje ako aj produkuje takéto systémy už veľa rokov. Typická kremačná pec má výkon najmenej 600 kW. V základnej inštalácii, teplo vytvorené pri spopoľňovaní konči v atmosfére spolu so spalinami.

viac

Dodatočné systémy filtrácie

Sú miesta, kde sú vyžadované prísnejšie normy v oblasti životného prostredia, keď termická filtrácia nie je dostatočná. V závislosti od sprísnených predpisov, dodatočná filtrácia môže byť ohraničená jedným alebo viacerými emisnými parametrami napr. oxidov dusíka NOx , oxidu siričitého SO2 alebo prachu. V závislosti od použitého systému filtrov, bez problémov môžeme dosiahnuť potrebné emisné parametre.

viac

Systém vnútorného transportu

Vo veľkých krematóriach, v ktorých je niekoľko pecí a denne sa vykonáva niekoľko desiatok kremácií, dôležitým prvkom je systém vnútorného transportu, pri zachovaní najvyššich štandartov etiky ako aj sanitárnych predpisov.

viac