JML-diving

Menu
MENU

Spoločenské aspekty výstavby krematória

Neoddeliteľnou súčasťou nových investícií do krematórií sú ľudské city.

Práve cez chýbajúce vedomosti a uvedomenia si výhod nových krematórií, skoro každá investícia sa stretáva s protestom obyvateľov.

V zhľadom na to že sa špecializujeme na výstavbu nových krematórií sú procedúry týkajúce sa ich inštalácií našou doménou.  Vieme ako správne získať povolenia a tým predísť protestom obyvateľstva. 

V rámci spolupráci, JML Funeris vykonáva celý rad služieb potrebných k získaniu povolení a podpory investičného procesu z formálno-právneho hľadiska.