JML-diving

Menu
MENU

Správy

Inštalácia kremačnej pece v Jeleniej Górze

29 júl 2016

J.Gora

Minulý týždeň sa konala inštalácia kremačnej pece v pohrebníctve ANUBIS v Jelenej Górze. Anubis je jeden z najväčších pohrebných ústavov v meste Jelenia Gora. Firma s dlhoročnými skúsenostiam a dobrou povesťou poskytuje svoje služby obyvateľom mesta Jelenia Gora a susedných […]

viac

JML FUNERIS na Konferencii „Verejno-súkromné partnerstvo v pohrebníctve”

16 marec 2016

JML FUNERIS

V dňoch 10 – 11 marca 2016 sa v Krakove konala konferencia Správcov a manažérov cintorínov a majiteľov pohrebných služieb „Verejno-súkromné partnerstvo v pohrebníctve”. Konferenciu usporiadalo Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe (Poľská asociácia pohrebných služieb). Konferencie sa zúčastnilo niekoľko desiatok zástupcov verejných […]

viac

JML Funeris na konferencii usporiadanej Poľskou asociáciou pohrebných služieb (Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe) v Krakove

7 marec 2016

Dňa 10 marca 2016 počas konferencie Správcov a manažérov cintorínov a majiteľov pohrebných služieb usporiadanej Poľskou asociáciou pohrebných služieb, naši zástupcovia budú mať česť prezentovať zúčastneným niekoľko prednášok: Kde sa môže stavať krematórium? Analýza platnej legislatívy v oblasti výstavby a […]

viac

Nové povinností pohrebných ústavov a krematórií – zisti, či sa to vzťahuje na Tvoju firmu

10 február 2016

Ochrona srodowiska

Zákon zo dňa 15 mája 2015r. o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu a o niektorých fluórovaných skleníkových plynoch, nazývaný tzv. F-plynovým zákonom, ukladá nové povinnosti operátorom zariadení, ktoré obsahujú tzv. chladiacu látku. Nový zákon vznikol v súvislosti s obmedzovaním Európskou […]

viac

Prebiehajú dokončovacie práce a odbery v novom Krematórium v meste Podgórki Tynieckie pri Krakove

29 január 2016

Krakow-krematorium_Podgorki Tynieckie

Prebiehajú dokončovacie práce a odbery v novom Krematórium v meste Podgórki Tynieckie pri Krakove. Objekt predstavuje časť novobudovaného mestského cintorína. V krematóriu v Krakove boli namontované dve kremačné peci, model Duval, ktoré sú určené na vykonávanie veľkého množstva spopolnení, celkom […]

viac