JML-diving

Menu
MENU

Správy

Slávnostné otvorenie krematória v Koszaline

28 máj 2014

Oficjane otwarcie krematorium w Koszalinie

Dňa 12. mája bolo oficiálne otvorené nové krematórium v Koszaline. Majiteľom objektu je firma Wrotniewscy – známa rodinná firma, pracujúca v oblasti pohrebníctva takmer štvrť storočia. Firma Wrotniewscy je dokonalým príkladom pohrebnej firmy, ktorá sa počas rokov rozvíjala, získavala renomé […]

viac

Nové krematórium v Skarżysku Kamiennej

6 marec 2014

krematorium w Skarżysku Kamiennej

S radosťou Vám môžeme oznámiť, že už čoskoro otvoríme nové krematórium v Skarżysku Kamiennej. Je to komplex pohrebného ústavu s kaplnkou a krematóriom. Plocha objektu je 905,7 m2. V tomto objekte sa budú vykonávať pohrebné obrady ako aj samotné spopoľňovanie. V […]

viac

Nový sklad v Katoviciach

3 marec 2014

magazyn w Katowicach

Od 1.03.2014 naša firma zmenila lokalizáciu skladu, ktorý bol premiestnený na ul. Wozniaka 15 v Katoviciach. Sklad sa nachádza v historickej tehelnej budove, ktorá predstavuje typickú hornosliezku bytovú a priemyselnú architektúru.

viac

Správa z veľtrhu NECROEXPO 2013

11 jún 2013

JML FUNERIS na NECROEXPO 2013

Skončil sa 5. ročník výstavy pohrebných a kremačných služieb NECROEXPO 2013. Na veľtrhu sa prezentovalo vyše 100 firiem. Počas 3 dní veľtrh navštívilo 1500 osôb pracujúcich v tomto sektore.

viac

Pozvánka na veľtrh NECROEXPO 2013 v Kielcach (Pol’sko)

27 máj 2013

targi Necroexpo 2013

V dňoch 7 – 9 júna 2013 sa koná medzinárodná kontraktačno–predajná výstava pohrebných a kremačných služieb NECROEXPO 2013 v Kielcach. Je to už piaty ročník výstavy, ktorá je jednou z najdôležitejších akcií Strednej a Východnej Európy v tomto sektore

viac