JML-diving

Menu
MENU

Správy

Tretie krematórium v meste Koszalin už je v prevádzke

18 január 2018

Krematorium Koszalin

Dňa 13 januára 2018 bolo oficiálne otvorené krematórium v meste Koszalin, ktoré prevádzkuje podnik verejno-prospešných služieb na území mestského cintorína na ul. Gnieźnieńskiej. Je to už tretie krematórium v Koszaline – meste, v ktorom býva cca 100 tis. obyvateľov. To […]

viac

Internetový vyhľadávač miest určených na pochovanie/rozptýlenie popola v USA

13 január 2018

urna_z_prochami

Vyše 50% pohrebov v USA sú kremácie. Legislatíva dovoľuje pochovať urnu v kolumbárium, do hrobu alebo rozptýliť na lúke alebo v pamätnom parku. Vzhľadom na rastúci záujem o kremáciu a rozptýlenie popola, vznikol webový portál, ktorý hľadá miesta na území USA, kde je možné pochovať […]

viac

Prvý pohrebný ústav Drive-In v Japonsku

7 január 2018

zdjęcie z YouTube/ANNnewsCH

Japonsko je štát, v ktorom 99,8% pohrebov sú kremácie. Japonská pohrebná tradícia podrobne popisuje kremáciu, ktorej sa zúčastní celá rodina. Spoločnosť však starne a nie všetci sú schopní čakať v rade, aby vzdali úctu zosnulému. Všimol si to pohrebný ústav Ueda-Minami Aishoden […]

viac

Nové sídlo spoločnosti

21 november 2017

JML-Group_new_office

S potešením informujeme, že dňa 02.11.2017 sa zmenila adresa sídla našej spoločnosti.

Súčasne sa sídlo nachádza na: Al. Roździeńskiego 188 B, 40-203 Katowice,

viac

Slávnostné otvorenie krematórium v Białymstoku

10 júl 2017

Krematorium w Białymstoku

Slávnostné otvorenie krematórium v Białymstoku V sobotu 8 júla 2017 sa konalo slávnostné otvorenie Domu smútku v obci Karakule pri Białymstoku, ktorého majiteľom je firma Centrum Pogrzebowe Szmurło. V budove sa nachádza aj krematórium, vybavené kremačnou pecou, ktorou dodala firma JML Funeris. Naša […]

viac