JML-diving

Menu
MENU

Skúsenosti s projektovaním krematoria

Bohužiaľ, v oblasti administratívnych postupov, keď územné plány miestneho rozvoja sú často nepresné, ponechávajú mnohé oblasti na interpretáciu. Ak k tomu pridáme nedostatok zodpovednosti úradníkov na úkor investorov a politický charakter rozhodnutia o povolení výstavby krematória, osoba, ktorá má vydať stavebné povolenie bude presúvať rozhodnutie na iné pracovisko – vyššej inštancie alebo správny súd, čo samo o sebe vytvára oneskorenie a poškodenie investora. Pri odvolaniach prichádzame do druhého dôležitého momentu, v ktorom sa počítajú skúsenosti s projektovaním krematórií. Nedostatok skúsenosti projektanta má často za následok nedostatky v konštrukcii, alebo dokonca nežiaduce umiestnenia obsahu (podľa princípu kopíruj a vlož z iných projektov). Aj keď zvyčajne nie je problém pre štandardné projekty, pri krematoriach sa stretávame s odmietnutím vydania kladného rozhodnutia. Projektová chyba, ktorá bola zistená len v odvolacom konaní, má za následok predĺženie konania a dáva príležitosť na odvolanie oponentom. Je dôležité pracovať so skúseným projektantom, ktorý vie, kde sa skrýva nebezpečenstvo, ako obísť administratívne “míny”,  ktorým prvkom venovať pozornosť v opisnej časti stavebného projektu  a vie, čo môže a nemôže robiť úradník, ktorý rozhoduje o stavebnom povolení.

Malo by sa prihliadať aj na rozsah projektu – naša spoločnosť vždy vykonáva kompletný projekt – po získaní povolenia môžete stavať objekt. Je to veľmi dôležité, pretože na trhu pracuje veľa projektantov, ktorí iba navrhujú architektúru a napríklad médiá sú v samostatnom projekte – povolenie. Takáto služba je lacnejšia, ale neobsahuje všetky projekty. Delenie projektu dáva príležitosť oponentom na ďalšie protesty.