JML-diving

Menu
MENU

Projektová kancelária

Pred niekoľkými rokmi sme si všimli, že naši klienti majú problémy s získaním povolenia na výstavbu krematória. Približne 80-90% konaní končí protestmi obyvateľov alebo ťažkosťami zo strany miestnych orgánov. Pri tomto probléme sme sa rozhodli podporiť  investorov aj v tejto oblasti.

K procesu projektovania pristupujeme komplexne. Začneme tým, že overíme umiestnenie a posúdime riziko a pravdepodobnosť získania platného stavebného povolenia pre objekt krematória na danom pozemku. Vieme, že pre každé miesto potrebujete pripraviť inú stratégiu na získanie stavebného povolenia v čo najkratšom čase. Čas sú peniaze – aj v prípade výstavby krematória: ak konkurent v našom regióne získa stavebné povolenia rýchlejšie a rýchlejšie aj postaví dane krematórium, potom naša investícia automaticky začína z horšieho postavenia, pretože konkurent už získa väčšie percento kremácií v našom regióne.

Doteraz sme získali viac ako tucet právne platných stavebných povolení pre našich zákazníkov, čo nás robí najskúsenejším projektantom krematórií v Poľsku a v strednej a východnej Európe.