JML-diving

Menu
MENU

Správy

Nový model pece Funeris ZERO

23.01.2018

Funeris ZERO je inovačná kremačná pec, využívajúca najnovšie dostupné technológie a založená na našich viacročných skúsenostiach s obsluhou a servisovaním kremačných pecí.

Funeris ZERO (NULA) znamená:

NULOVÉ kompromisy – pri projektovaní a výstavbe – všetky materiály a súčiastky boli vybrané z hľadiska ich vysokej trvanlivosti a nízkej poruchovosti – bez zdanlivej úspory.

NULOVÉ problémy – pre Investora, plná automatika a adaptívne riadenie dovoľujú minimalizovať ľudské chyby.

NULOVÁ zbytočná obsluha – na obsluhu celého krematórium sa vyžaduje len 1 osoba na jednu zmenu.

NULOVÝ dym – pec prispôsobená na spopolňovanie obéznych tiel.

NULOVÝ dohľad – všetky pece Funeris ZERO sú v rámci servisu diaľkovo riadené a monitorované a vďaka tomu sa proaktívne zisťujú všetky chyby pri obsluhe a potenciálne poruchy, na základe zaregistrovaných prejavov a prevádzkových parametrov.

NULOVÉ prestoje – náš expresný servis konajúci 24 hodín denne, 365 dní v roku dovoľuje v podstate nepretržitú prevádzku krematória – čas opravy je minimálny.

 

Pre podrobnú ponuku nás neváhajte kontaktovať.