JML-diving

Menu
MENU

Správy

Prvý pohrebný ústav Drive-In v Japonsku

7.01.2018

Japonsko je štát, v ktorom 99,8% pohrebov sú kremácie. Japonská pohrebná tradícia podrobne popisuje kremáciu, ktorej sa zúčastní celá rodina.

Spoločnosť však starne a nie všetci sú schopní čakať v rade, aby vzdali úctu zosnulému. Všimol si to pohrebný ústav Ueda-Minami Aishoden z Nagano, ktorý ako prvý, od polovice decembra 2017, ponuka pohrebné služby typu Drive-In.

Služba je určená predovšetkým starším a osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Pomocou tabletu blízky zosnulého sa registruje a následne, nevystupujúc z auta, môže sa zúčastniť rozlúčkového obradu. Rodina, ktorá sa nachádza v domu smútku, tak isto ma možnosť nahliadnuť do toho, čo sa deje v okne.

Viac informácií sa nachádza v článku:

https://sg.news.yahoo.com/disrespectful-convenient-drive-funeral-services-available-japan-033222570.html

zdjęcie z YouTube/ANNnewsCH

YouTube/ANNnewsCH