JML-diving

Menu
MENU

Správy

Prvé krematórium v meste Bialystok, vybavené kremačnou pecou dodanou firmou JML Funeris

23.05.2017

V máji 2017 bola pre Centrum Pogrzebowe Andrzej Szmurło pri meste Białystok dodaná a namontovaná kremačná pec Merkur.
Je to prvý v białostockom okrese objekt so všetkými platnými stavebnými povoleniami, ktoré dovoľujú poskytovať kremačné služby, a tretí vo východnom Poľsku. Najbližšie objekty tohto druhu sú vzdialené vyše 100 km. JML Funeris zodpovedal, okrem za dodávku kremačnej linky, taktiež za získanie príslušných stavebných povolení pre novostavaný objekt.
Pohrebný ústav v Karakulach je najväčší pohrebný ústav vo východnom Poľsku a jeden z najväčších v celom štáte.

Krematorium Białystok