JML-diving

Menu
MENU

Správy

JML FUNERIS členom FIAT-IFTA

8.05.2017

S radosťou informujeme, že firma JML FUNERIS sa stala členom elitnej Medzinárodnej federácie pohrebníctva FIAT-IFTA.

FIAT-IFTA (Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques–International Federation of Thanatologists Associations) je celosvetové združenie renomovaných firiem pôsobiacich v oblasti pohrebníctva. Združenie vzniklo v 1969 roku v Paríži. V súčasnosti hlavné sídlo sa nachádza v Holandsku , v meste Hilversum. Súčasne združenie má cca 1000 členov – pohrebných firiem a asociácií zo skoro 80 štátov z celého sveta.

FIAT-IFTA je jediná mimovládna organizácia akreditovaná u OSN a UNESCO zastupujúca oblasť pohrebníctva v spoločensko-ekonomických veciach a v rozsahu pohrebného dedičstva. Združenie propaguje zjednotené normy, zásady a predpisy týkajúce sa efektívnej medzinárodnej repatriácie zosnulých, šíri odborné znalosti v oblasti  pohrebných služieb a tanatológie a zastupuje pohrebnú oblasť pred vládou a medzinárodnými organizáciami.

FIAT-IFTA