JML-diving

Menu
MENU

Správy

Druhé krematórium zariadené firmou JML Funeris už funguje v Koszaline

4.05.2017

Investorom je pohrebná služba ATENA, ktorá už vyše 20 rokov poskytuje komplexné pohrebné služby na území mesta Koszalin a v okolí.

Prvou etapou realizácie rámcovej zmluvy uzavretej medzi Investorom a JML Funeris, bolo spracovanie projektu a získanie stavebného povolenia na úpravy existujúcej budovy. Umiestnenie objektu bolo výzvou – budova sa nachádza pri obchodnom centrum a pri hlavnej prístupovej komunikácii do mesta.

Ďalšou etapou bolo získanie emisného povolenia.

Krematórium vybavené kremačnou pecou Merkur bolo uvedené do prevádzky v decembri 2016 r.