JML-diving

Menu
MENU

Správy

Inštalácia kremačnej pece v Jeleniej Górze

29.07.2016

Minulý týždeň sa konala inštalácia kremačnej pece v pohrebníctve ANUBIS v Jelenej Górze.
Anubis je jeden z najväčších pohrebných ústavov v meste Jelenia Gora. Firma s dlhoročnými skúsenostiam a dobrou povesťou poskytuje svoje služby obyvateľom mesta Jelenia Gora a susedných obci.
Pec bola nainštalovaná v novom sídle firmy na ul. Sudeckej, priamo pri mestskom cintoríne.
V súčasnosti prebiehajú ukončovacie práce v novom objekte. Otvorenie objektu sa plánuje na jeseň.

J.Gora

J.Gora

J.Gora

J.Gora