JML-diving

Menu
MENU

Správy

JML Funeris na konferencii usporiadanej Poľskou asociáciou pohrebných služieb (Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe) v Krakove

7.03.2016

Dňa 10 marca 2016 počas konferencie Správcov a manažérov cintorínov a majiteľov pohrebných služieb usporiadanej Poľskou asociáciou pohrebných služieb, naši zástupcovia budú mať česť prezentovať zúčastneným niekoľko prednášok:
Kde sa môže stavať krematórium? Analýza platnej legislatívy v oblasti výstavby a ochrany životného prostredia. Získanie požadovaných povolení a povinnosť environmentálnych hlásení – prednášať bude Maciej Labuś.

Vlastné krematórium ako zdroj konkurenčnej výhody a budovania trhovej pozície. Analýza skutočných prípadov – vytvorenie obchodného plánu – prednášať bude Joanna Nalewajko.

Zákon o verejnom obstarávaní a jeho uplatnenie v pohrebníctve. Analýza možných postupov. – prednášať bude právna poradkyňa Aleksandra Zalewska-Wojtowicz.

Ochrana životného prostredia v pohrebnom ústave – aké mám povinnosti aj v prípade, ak nemám krematórium. – prednášať bude Kaja Mitas.

Okrem toho počas konferencie bude možnosť získať podrobné informácie ohľadne verejno-súkromného partnerstva v pohrebníctve. Takýmto spôsobom bolo vystavené krematórium v Krakove, ktoré bude možné navštíviť dňa 11.03.2016.

Srdečne pozývame všetkých záujemcov k účasti v konferencii.