JML-diving

Menu
MENU

Správy

Nový sklad v Katoviciach

3.03.2014

Od 1.03.2014 naša firma zmenila lokalizáciu skladu, ktorý bol premiestnený na ul. Wozniaka 15 v Katoviciach.

Sklad sa nachádza v historickej tehelnej budove, ktorá predstavuje typickú hornosliezku bytovú a priemyselnú architektúru.