JML-diving

Menu
MENU

Správy

Správa z veľtrhu NECROEXPO 2013

11.06.2013

Skončil sa 5. ročník výstavy pohrebných a kremačných služieb NECROEXPO 2013. Na veľtrhu sa prezentovalo vyše 100 firiem. Počas 3 dní veľtrh navštívilo 1500 osôb pracujúcich v tomto sektore.

Počas veľtrhu firma JML FUNERIS spolu so svojím partnerom firmou KALFRISA predstavili kompletnú ponuku na kremáciu zosnulých. V našom stánku sme predkladali ponuky investorom s rôznymi profilmi, rozdielnych očakávaniach a potrebách.

Návštevníci sa mohli dozvedieť o právnych aspektoch súvisiacich s týmto druhom investícií, projektovaním a ochranu životného prostredia. Vtomto ohľade firma JML FUNERIS ponúka komplexnú zákaznícku podporu.

Zákazníci získali informácie o službách súvisiacich s opravami pecí KALFRISA ako aj pecí iných značiek dostupných na trhu, a tiež o nepretržitom servise.

S veľkým záujmom sa naši hostia oboznamovali s našimi existujúcimi krematóriami, ktoré už ponúkajú svoje služby a zariadeniami vo výstavbe. Je potrebné poznamenať, že najnovšia realizácia našej spoločnosti v Poľsku je krematorium v Skarżysku-Kamiennej.

Chceli by sme využiť túto príležitosť a poďakovať všetkým, ktorí navštívili náš stánok. Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.