JML-diving

Menu
MENU

Správy

Pozvánka na veľtrh SLOVAK FUNERAL v Trenčíne a MEMENTO v Poznani

2.11.2012

V našom mene ako aj v mene našeho španielskeho partnera – firmy KALFRISA – Vás srdečne pozývame na návštevu našeho stánku na veľtrhu  SLOVAK FUNERAL a MEMENTO 2012.

Veľtrh SLOVAK FUNERAL  sa bude konať v Trenčíne v dňoch 8 – 10 novembra 2012.

Veľtrh MEMENTO sa bude konať v  Poznani v dňoch od 30. novembra do 2. decembra 2012.

Počas veľtrhu sa  budete môcť zoznámiť s našimi existujúcimi riešeniami a realizáciami, získať komplexné informácie o činnosti krematória a možných konfigurácií našich výrobkov, podľa požiadaviek zákazníka.